საქმეები
ultima ratio ანუ რატომ არ უნდა "გამიშვან" სამსახურიდან

ultima ratio ანუ რატომ არ უნდა "გამიშვან" სამსახურიდან

16.07.20 1 641
თავდებობის ხელშეკრულების გაფორმება როგორც დასაქმების წინაპირობა და მისი ბათილობა.

თავდებობის ხელშეკრულების გაფორმება როგორც დასაქმების წინაპირობა და მისი ბათილობა.

03.07.20 1 427
ზეგანაკვეთური სამუშაო, მისი ანაზღაურების წესი და პირობები

ზეგანაკვეთური სამუშაო, მისი ანაზღაურების წესი და პირობები

12.06.20 2 291
დასვენების და შესვენების უფლება შრომითი ერთიერთობის დროს

დასვენების და შესვენების უფლება შრომითი ერთიერთობის დროს

03.06.20 1 622
მშობლის უფლება მოვალეობები სკოლამდელ დაწესებულებაში ბაღში

მშობლის უფლება მოვალეობები სკოლამ დელ დაწესებულებაში ბაღში ადვოკატის იურისტის თვალით

09.05.20 1 239
შვილად აყვანის პროცედურები

შვილად აყვანის პროცედურები, ადვოკატირება და საადვოკატო მომსახურების თვალსაზრისით

09.05.20 2 707
შვილის განათლების უფლება როგორც სახელმწიფოს ვალდებულება

სახელმწფიო როგორც პირთა გარანტი ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დაცვისათვის

09.05.20 1 595
Powered by Flesh. ყველა უფლება დაცულია. მასალის კოპირება მკაცრად აკრძალულია.
დახურვა