საქმეები
მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონი

ცვლილებების შესახებ: ნაწილი I

01.10.20 2 031
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა რეორგანიზაციის გამო

რეორგანიზაციის წესი და პირობები

28.09.20 1 208
ქალთა შრომითი უფლებები

ქალთა შრომითი უფლებები როგორც შრომის კოდექსის დაცული სფერო

29.08.20 1 113
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა ვადის გასვლის გამო

ვადა როგორც კანონისმიერი პირობა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის

29.08.20 1 796
სქესობრივ დანაშაულთან ბრძოლის ახალი ეტაპი: კანონი რომელიც აუცილებელია

სქესობრივ დანაშაულთან ბრძოლის ახალი ეტაპი: კანონი რომელიც აუცილებელია

24.08.20 961
რას ნიშნავს და არსებობს თუ არა ე.წ. უხელფასო შვებულება

ე.წ. უხელფასო შვებულება ანუ როცა არარსებულს იყენებს დამსაქმებელი

24.08.20 4 223
შვებულება როგორც კონსტიტუციური უფლება

შვებულება როგორც კონსტიტუციური უფლება, მისი მოთხოვნის და გამოყენების წესი

16.08.20 2 711
სტაჟირება ანუ რატომ უნდა გადამიხადონ სტაჟირების დროს ხელფასი

სტაჟირება ანუ რატომ უნდა გადამიხადონ სტაჟირების დროს ხელფასი

03.08.20 1 939
დროებითი შრომისუუნარობა ე.წ. ბიულეტენზე ყოფნა, მისი ანაზღაურების წესი და პირობები

დროებითი შრომისუუნარობა ე.წ. ბიულეტენზე ყოფნა, მისი ანაზღაურების წესი და პირობები

26.07.20 8 609
Powered by Flesh. ყველა უფლება დაცულია. მასალის კოპირება მკაცრად აკრძალულია.
დახურვა