რატომ გვირჩევენ ჩვენ?

იმიტომ, რომ თქვენი სამართლებრივი უსაფრთხოება ადვოკატის უმთავრესი ზრუნვის საგანია, ხოლო საადვოკატო მომსახურებით მიღებული წარმატება კლიენტს უპირატესობას უქმნის სამართლებრივ გამოწვევებზე. სწორედ ამიტომ ირჩევენ კლიენტები „ჩვენ“

საადვოკატო მომსახურება

ადვოკატი, ანუ დაქირავებული სინდისი და 9 წლიანი გამოცდილება იძლევა პასუხს, თუ რატომ ვქმნით პრეცედენტებს ჩვენ, მე და კლიენტი.

რატომ ჩვენ?

''პრეცედენტებს ვქმნით ჩვენ''- სიტყვა "ჩვენ" იმიტომ, რომ ადვოკატი და კლიენტი ერთიანი გუნდია.

ჩვენი უპირატესობა

კეთილსინდისიერება, პროფესიონალიზმი და ერთგულება, ის დაქირავებული სინდისია რომელსაც ვაწვდი, ხოლო კლიენტი იღებს.

პასუხი მთავარზე

500-ზე მეტ დავაში სრული იურიდიული და საადვოკატო მომსახურების გაწევა ის შედეგია, რომელიც აცხადებს: ''პრეცედენტებს ვქმნით ჩვენ".

საქმეები

საადვოკატო წარმომადგენლობისას სასამართლოს მიერ მიღებული მხოლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები პრეცედენტების განვითარებისათვის.

ყველა საქმე

ჩვენი კლიენტები

წარმოდგენლია ის პირები რომელთაც ვაწვდი ან/და ვაწვდიდი სრულ იურიდიულ და საადვოკატო მომსახურებას რათა ერთად შეგვექმნა პრეცედენტები.

სიახლეები

სრული იურიდიული და საადვოკატო ანალიზი სასამართლო და საკანონმდებლო სიახლეებისა და პრეცედენტების შესახებ, თეორიასა და პრაქტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ.

Powered by Flesh. ყველა უფლება დაცულია. მასალის კოპირება მკაცრად აკრძალულია.
დახურვა