ადმინისტრაციული სამართალი

წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში

13-05-2020 427

ყველა სახის ადმინისტრაციული ორგანოსთან მათ შორის სამინისტროებთან წარმომადგენლობა,
განცხადებით წერილით, საჩივრით, მიმართვა, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილების გასაჩივრება, ადმინისტრაციულ საჩივრის განხილვაში მონაწილეობის მიღება.
მშენებლობის ნებართვისთვის მიღება, მშენებლობის ნებართვის მიღებაზე უარის შემთხვევაში მისი გასაჩივრება.
Powered by Flesh. ყველა უფლება დაცულია. მასალის კოპირება მკაცრად აკრძალულია.
დახურვა